Artikler

Straight outta Fyn. Om kystflue.com som erfaring og fortælling

Af Kasper Thomsen

“You are killing me, fish, the old man thought. But you have a right to. Never have I seen a greater, or more beautiful, or a calmer or more noble thing than you, brother” — The Old Man and the Sea (1952)

Der er sikkert mange kystfluefiskere, der på et eller andet tidspunkt i deres lystfiskerliv har gjort sig samme tanker som fortælleren her i Hemingways gamle klassiker, som alle lystfiskere burde læse. Typisk vil det være lige dér, hvor man enten har tabt, landet eller genudsat drømmefisken, lige i dét øjeblik, hvor man føler sig allermest i forening med den natur, der omslutter én – som en erfaring, der giver ekstra meget mening, når man som Mads og jeg har tabt vores hjerter til lystfiskeriet og formidlingen af de oplevelser, der knytter sig til denne særlige form for kultur.

Men oftest – og det er den benhårde realitet – ligger der tusindvis af timer bag den følelse af vital, pulserende stolthed, der gennemstrømmer én, når man knæler der på stranden og betragter sin trofæfisk, der glinser så forførende pragtfuldt foran én. Det er rejsen mod dette højdepunkt, som fiskebloggen kystflue.com grundlæggende handler om.

En kystfluefiskers fødsel

Min egen fluefiskerfødsel har sit udspring i sommeren ’92. Det er det år, hvor Danmark vinder europamesterskabet i fodbold, men det er også det år, hvor jeg fanger min første bækørred og stalling på tørflue i Kongeåen sammen med min barndomsven Tommy Weber Mikkelsen. Jeg glemmer det aldrig. Når de andre hyggede sig med pigerne efter skole, så kamuflerede jeg mig dag efter dag i sivene langs åen, mens jeg kast efter kast blev suget længere og længere ind i den passion, som skulle vise sig at blive min identitet som sports- og fluefisker.

Selvom mit udspring som fluefisker er forankret i rindende vand og ringende fisk, så blev det kystfluefiskeriet, der for alvor blev definerende for mig – og som derfor har været det helt centrale omdrejningspunkt for mit fiskeri de sidste mange år.

Det var ikke min første fluefangede havørred, der blev afgørende for mig – og dét selvom den faktisk var en temmelig velproportioneret forårsblankfisk på 56 cm. Det var i stedet den kontinuerlige kamp, der gik forud, hvor jeg nultur efter nultur måtte bide frustrationen i mig, der blev retningsgivende for skabelsen af min kystfluefiskeridentitet. Jeg lærte noget om den ihærdighed og stædighed, som er to helt afgørende karaktertræk at have som kystfluefisker. Det handler om at gøre sig erfaringer – og lære af dem, ikke mindst. Det lyder temmelig banalt, men der er alt for mange, der kaster håndklædet i ringen, når det bliver krævende svært. I stedet handler det om at åbne øjnene for den natur, man er en del af, når man gennemfisker kyststrækning efter kyststrækning, og jeg garanterer, at pludselig kommer det brutale, umiskendelige træk i fluelinen, som man har jagtet i noget der altid føles som en uendelighed. Om havørreden så tabes eller landes efterfølgende er i virkeligheden ikke så afgørende, for man har gjort et eller andet rigtigt – og det er den erfaring, der skal bygges videre på, for det er det vilkår, man skal forene sig med som kystfluefisker, hvis man skal kunne holde til lige dele frustration og grænseløs lykke i sit kystfluefiskeri.

Da jeg flyttede til Fyn, åbnede der sig en helt ny verden for mig. Placeret nærmest midt i Danmark, med strømfyldte bælter på begge sider, øer i det sydfynske og en nordkyst, der rummer mere eventyrpotentiale end hvad godt er, var der totalt set mere end 1000 kilometer potentiel havørredkyst for mig at erobre, endda inden for en køreradius af små 40 kilometer fra min bopæl – og det var netop på kystlinjerne af denne kolossale legeplads, at grundstenen, til det, der senere skulle blive til kystflue.com, blev lagt. Fyn er et havørredeldorado, der skal fortælles om, med troværdighed og generøsitet. Det har jeg aldrig været i tvivl om.

Mødet med ’Mads Schmidt’ 

Det er en tidlig morgen i september, omkring kl. 05.00, så vidt jeg husker, da jeg møder min kommende fiskekammerat og bedste ven, siddende på kanten af sin bils baggagerum, i fuld kystfluefiskerudrustning. Vi hilser på hinanden i mørket ved Jersore – og griner nærmest med det samme; ikke af hinanden, men med hinanden. Manden, som jeg skal på kysttur med, har det gladeste smil og den største imødekommenhed, jeg nogensinde har oplevet – og det er som om, vi har kendt hinanden altid. Hans navn er Mads Schmidt, og jeg har hørt og læst meget om ham; han er ’legendary’ på Fyn. Vandreturen til Æbelø er underlig kort, for vi taler hele vejen; om kystfluefiskeri, havørreder, fluer og trofæfisk. ”Du har lidt den samme kastestil som mig”, siger han til mig, da jeg lægger line ud første gang. Jeg kigger efter, og forstår, hvad han mener. En nærmest familiær indforståethed bliver grundfæstet her, og vores tur til Æbelø bliver den første af utallige efterfølgende ture. Mads er nu blevet en helt central del af kystflue.com sammen med mig. Mads er én af de allerdygtigste kystfluefiskere, jeg kender – og så er han tilmed én af mine allerbedste venner.

Kystflue.com – et levet fællesskab

Tanken med kystflue.com er ikke at skabe en platform for selviscenesættelse eller kommerciel personlig branding. Selvfølgelig skal man være stolt over sine fangster, som man naturligvis må indramme i selvfed dygtighed, hvis det er dét, man vil – men det er netop en pointe for os, at kystfluefiskeri efter havørreder er langt større og vigtigere end den enkelte fisker. Uanset hvordan man vender og drejer perspektivet, så er kystfluefiskeri en subjektiv kategori, der ikke sådan lader sig entydigt definere i generelle termer; hvad der fungerer for den ene, fungerer ikke nødvendigvist for alle andre. Når det så er sagt, så er det et gældende imperativ for os, at vi kan og skal lære af hinanden og inspirere hinanden på tværs af de forestillinger, vi har om kystfluefiskeriet efter havørred. Det er dét, som vores fiskeblog handler om.

Kystflue.com er derfor ikke bare et forestillet fællesskab, men i dén grad et levet fællesskab, dedikeret til kystfluefiskeriet efter havørred og den sublime helhedsoplevelse med naturen. Det er den subjektive oplevelse, som vi gerne vil formidle, fordi den rummer den nerve af inspiration og eventyr, som vi tror på kan motivere til endnu mere kystfluefiskeri efter havørreder på de danske kyster.

Seatrouter – den komplette kystfluefisker?

Hvad definerer den komplette kystfluefisker? Svaret på det spørgsmål er umuligt at give, for jeg er ikke sikker på, at en sådan kystfluefisker overhovedet findes. Kystfluefiskeri efter havørred er efter min mening livslang dannelse, der ikke har et endegyldigt slutmål. Det ville også være alt for kedeligt, hvis det bare skulle ende med det, for er det netop ikke den samme vidunderlige, uforudsigelige rutine, der driver begæret efter mere eventyr, mere action, mere mening med tilværelsen?

Naturen er forunderlig – og herlig. Jeg er ret sikker på, at den, der overgiver sig til det ordnede kaos som kystfluefiskeri i en eller anden forstand også er, kommer ud på den anden side som et mere helt menneske, der frem for alt kan rumme mere end blot sig selv. Det er det, der aktiveres i vores indre, når vi står og spejder ud over det hav, der synes uendeligt. Eller sagt på en anden måde: det er den transformationsproces, som er så givende og som bekræftes så berusende, når havørrederne byder op til linedans. Selvom Hemingways fortæller ikke fisker efter havørreder med flue, så er erkendelsen den samme, fordi fortællerens erkendelse transcenderer tid, sted og rum – og det er dette grundsyn på tilværelsen, som flyder som en understrøm i de erfaringer og oplevelser, vi ønsker at formidle med kystflue.com.

Det var netop Hemingways fortæller, der inspirerede mig til at personificere kystflue.com med begrebet ’Seatrouter’. Mand er fisk, og fisk er mand, tænkte jeg – for er det ikke det, der sker, når man udvisker sig selv i mødet med havørreden, fordi den er noget af det allersmukkeste, der findes? I en eller anden forstand bliver man vel også til den fisk, man jagter? Man forsøger at tænke som havørreden, man forsøger at forstå den habitus, der ligger til grund for havørredens fourageren på den givne plads, så man bedre kan lokalisere den og slutteligt få den til at hugge den flue, som man velovervejet har udvalgt. Det er en del af den forførelse, som kystfluefiskeriet i dén grad også er. I min optik indrammer begrebet ’Seatrouter’ den slags aspirationer og tanker, som jeg tror, at mange kystfluefiskere kan nikke genkendende til. At være en ’Seatrouter’ er at møde sine instinkter og natur som en del af en større helhed, lige der, hvor det hele sker på kysten eller ved fluebindingsstikket derhjemme, i klubben eller blandt sine bedste fiskekammerater – for det er lige præcist dér, man i vores øjne kommer lidt tættere på forestillingen om den komplette kystfluefisker, og dét vil vi gerne hylde og styrke endnu mere. Vores Seatrouter-koncept handler derfor om at give vores læsere og kunder en mulighed for at praksisgøre de erfaringer og oplevelser, som vi formidler på kystflue.com, bl.a. i form af de Fishtrips, kystkurser, foredragsarrangementer og fluebindingsworkshops, som vi hvert år afholder.

Kystfluebinding – mellem tradition og fornyelse

Fluebinding er en helt central del af kystflue.com. Både Mads og jeg bruger enormt meget tid på at tænke og kreere de fluer, der indgår i vores kystfluefiskeri. Det betyder ikke, at vi udelukkende bruger de fluer, som vi selv er ophavsmænd til – det er vores respekt for traditionen for stor til. Men det er netop i traditionen, at vi finder en stor del af den inspiration, der ligger til grund for vores kystfluer.

Vi har igennem den sidste tid brugt mange timer og ressourcer på at tænke en art ’treenighed’ ind i vores fluebinding. Det er en ’treenighed’, der handler om følgende: 1) kystfluestrategi, 2) fluebindingsteknik og 3) havørredens biologi – og det er den ’treenighed’, der danner rammen omkring vores egen kystflueserie, der hedder ”Havørredens livretter”.

Først og fremmest binder vi ’fiskefluer’. Det er helt essentielt for os, at vores kystfluer er tænkt i forhold til det praksisnære fiskeri. Det betyder, at fluerne skal kunne fange fisk, men det betyder også, at de skal være ’fiskbare’. Der kan godt være tale om naturalistiske imitationer, men de skal kunne holde til at blive fisket med – og de skal fiske optimalt hver gang, de rammer vandet. Derfor er vi nødt til at tænke dette krav ind i vores måde og tilgang til fluebinderiet. Selvom vi kreerer naturalistiske kystfluer, der ligner det, de imiterer, så hylder vi samtidigt et minimalistisk princip i vores fluebinding. Fluerne skal være enkle at binde – og de skal være letdressede. For det første, fordi fluerne skal kunne kastes på let grej – og for det andet, fordi de skal kunne fange fisk. Vi bryder os ikke om tunge, fyldige fluer – men vi elsker fluer, der er transparente, livlige og holdbare. Uanset hvor meget vi efterstræber at efterligne naturen, så er det en umulig opgave. Derfor handler det om at skabe fluer, der fungerer optimalt som kunstagn – og her kan vi ikke komme udenom, at kriterier som transparens, farver, kontrast, silhuet og livlighed spiller en helt afgørende rolle, når vi sammensætter og tænker vores kystfluer – fra de naturalistiske imitationer til de skrigende, selvlysende provokationsfluer. Det er derfor helt afgørende, at man lærer at tænke den førnævnte ’treenighed’ metodisk i forhold til de konditioner, man står over for som kystfluefisker. I vores optik skal man aldrig undervurdere den relation, der skal være tilstede mellem det praksisnære fiskeri (fx pladsvalg, årstid, fisketeknik) og den fluebinding, der ligger til grund for de fluer, man vælger at anvende. Der ligger et stort potentiale i at anskue sit kystfluefiskeri på den måde.              

Kystfluestrategier – ’få den havørred på’

Der findes næsten lige så mange tilgange til at fange havørreder på flue, som der findes kystfluefiskere, og det har aldrig været et mål for os at bestemme, hvordan man skal praktisere sit fiskeri. Men vi vil gerne give videre af de erfaringer, som vi gør os, fordi vi tror på, at erfaringer kan give flere perspektiver på kystfluefiskeriet, der måske kan give den enkelte kystfluefisker et nyt perspektiv, der mangler – eller bare give et element af bekræftelse på det, man måske selv har oplevet eller erfaret.

Én af vores grundstrategier handler om at gribe kystfluefiskeriet an efter et enkelthedsprincip, der altid er tilpasset den plads, som skal fiskes. Dette princip gælder både det praksisnære fiskeri og den grundlæggende fluebinding, som vi ligeledes tænker ind i den enkelte pladsstrategi.

Fyn har mange kilometer kyststrækninger, hvor havørreden kan fanges. Derfor nytter det ikke noget at komplicere sit fiskeri, for så gør man det meget sværere for sig selv, med det resultat, at man ganske enkelt mister sin motivation. Der er mange faktorer, der er i spil, når man er kystfluefisker. Vind og vindretning, vandstand og strømretning, rækkevidde og ’hotzones’, fluevalg og indtagningsteknik, kasteteknik og vadeteknik skal helst gå op i en højere enhed – og så har vi ikke engang nævnt pladslæsning og pladskendskab endnu. Derfor er der rigtig mange, der aldrig når at lægge så meget som én meter line ud, fordi de ikke kan overskue, hvordan man skal gribe det an. Det virker for overvældende – og for svært. Det er fysisk umuligt at overskue et nærmest endeløst, gråt hav i al sin udstrakte vælde, og optimismen når nok heller ikke de vilde højder, når man samtidigt fokuserer på den fucking flue som ét af de mindste lokkemidler inden for kystfiskeriet efter havørred.

Men ved at zoome ind på den plads, man skal i gang med at gennemfiske, ved at afgrænse og gennemtænke, hvordan pladsen er indrettet inden for de første 20-30 meter fra kystlinjen, ja, så er kystfluefiskeriet faktisk ret enkelt at gå til. Ved at inddele pladsen i felter, der er tilpasset både rækkevidden for fluekastet og de givne bundforhold, inden for denne rækkevidde, så fremtræder kysten pludselig meget mere overskuelig og ”den lille flue i det store hav” fiskes langt mere hensigtsmæssigt og derved optimalt – og det giver fisk!

Da jeg i sin tid begyndte at fiske efter havørred på de fynske kyster, måtte jeg lære Fyn at kende på den hårde måde, for der var ingen steder, jeg sådan bare lige kunne læse om nogle af de fede pladser – eller om, hvordan de skulle fiskes. Jeg har derfor kørt tusindvis af kilometer i min søgen efter de fynske hotspots, men jeg har også fået et indgående kendskab til en række grundpladser, som jeg i dag trækker på, når jeg skal ’lære’ at fiske nye pladser, som jeg hvert eneste år finder derude langs de fynske kyster – og det er videreformidlingen af alt det, jeg oplever på mine +200 ture om året, der skal være det substantielle. Det er dét, som kystflue.com handler om. Det er dét, som er min ambition; at skabe en platform med alt det, som jeg selv savnede at kunne læse om, da jeg begyndte på mit eget kystfluefiskeri. Kystflue.com handler derfor for mig om at motivere, informere og give lidt tilbage af alt det, jeg synes, jeg selv får foræret, når jeg er afsted – så flere måske får øjnene op for kystfluefiskeriets eksistentialisme og selv kaster sig ud i bølgerne med fluestangen i hånden, hvis de da ikke allerede boltrer sig på livet løs derude på de fynske kyster.

Der er ’ups and downs’, når man, som jeg, har helliget mere eller mindre hele sit lystfiskerliv til havørreden – og det er dét, jeg gerne vil fortælle om, med nærvær og autenticitet, når jeg blogger på kystflue.com. De fynske havørreder er i langt de fleste tilfælde generøse og hugvillige, og jeg har fundet dem på de mest ’anti-havørred-agtige’ steder, man overhovedet kan forestille sig. Jeg har lokaliseret skjulte rev i grumset vand ved hjælp af min Iphone, som har vist sig at holde fisk, og jeg har kæmpet mig igennem flere kilometer vanvid i tæt snevejr, fordi bunden simpelthen var så hamrende indbydende, at jeg ikke kunne lade være, selvom jeg ikke længere kunne mærke blodet flyde i min krop. Men jeg har også brugt utallige timer foran min computer med at studere luftfotos, dybdekurver og strømretninger, fordi det var nødvendigt. De fynske havørreder kan nemlig også være hamrende svære at finde, og de kan være helt ekstremt selektive. Alle, der fisker havørred, ikke bare på Fyn, men overalt i Danmark, ved, at det forholder sig sådan. Kystfluefiskeri efter havørred er ikke for pussies. Det kræver hårdt arbejde, men det er til gengæld noget af det mest meningsfulde, man kan foretage sig, hvis I spørger mig. Kystfluefiskeri er tyk, flydende væren, der til stadighed rummer nye eventyr og nye nuancer, der bekræftes hver eneste gang, vi igangsætter et nyt fisketræk over kendt eller ukendt vand. Det er vores drømme, der driver maskineriet fremad i den konstante søgen efter nye oplevelser, nye eventyr og nye skelsættende havørredfangster. Det er kombinationen af de levede oplevelser og respekten for de havørreder, vi fanger, der former os som de kystfluefiskere, vi ønsker at være – og som de kystfluefiskere, vi er. Det er essensen i det eventyr, som kystflue.com forsøger at indramme og videregive, og det er essensen i det kystfluefiskeri, som både Mads og jeg praktiserer hver eneste dag, året rundt.

One thought on “Artikler

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s